We create websites, online applications, virtual tours, design and internet advertising

We spend a large part of our time implementing our own projects or creating various online systems to order. One of our ideas that we recently completed is the online Net-lab application. The program was designed for dental laboratories and serves for complete order management, communication with dentists and invoicing. The main benefit of the application is several hours of time savings each week and clear management of the company.

Další projekty, které jsme sami vymysleli a na kterých pracujeme

Vymýšlet vlastní nápady nás baví. Nejen proto, že se díky toho můžeme stále zdokonalovat a posouvat hranice, ale také proto, že občas vyskočíme z každodenní rutiny. I přesto, že se věnujeme také vlastním aktivitám, vy jste pro nás vždy na prvním místě. 

Venkovní únikovka se v našich hlavách zrodili v průběhu roku 2020, kdy jsme si řekli že zužitkujeme naše znalosti z online prostředí a zkusíme vytvořit něco interaktivního a zábavného pro širokou veřejnost. A tak jsme jako první v Ostravě přišli s nápadem venkovní detektivních her. 

Kamarád přišel s tím, že mu v Brně celkem funguje půjčování skákacích hradů pro děti… My zase s tím, že když nám poskytne know-how, tak vytvoříme společný web s rezervačním systémem a zajistíme propagaci. Spolupráce funguje perfektně a děti v Brně i Ostravě se každé léto těší na naše skákací hrady. Skoč do hradu je další z našich projektů, kterému se sezónně věnujeme.